Hadice flexi návod

Návody a rady » Hadice flexi návod

Zahradní flexi hadice, flexibilní hadice-návod

 

 • Magická  flexi zahradní smršťovací hadice.
 • Návod k použití a upozornění na záruční podmínky
 • Pozor : Dohlédněte na to, aby magická flexi hadice nebyla při používání vystavena tlaku vody vyššímu než maximálně 2-2,5 baru.

 

Zahradní hadice flexi standart 30 m akce sleva

Zahradní hadice flexi standart 45 m akce sleva

 

zahradni hadice flexi standart 30 m    Zahradní hadice flexi standart 45 m-Akce 

 

Popis zahradní flexi hadice

 

 • Magická flexi zahradní smršťovací hadice přináší novou kvalitu práce jako moderní pomůcka současného zahradníka. Dokáže zvětšit svoji délku až trojnásobek původní velikosti právě ve chvíli, kdy otevřete vodovodní kohoutek a vpustíte do ní proud vody. Flexi hadice se opět smrští zpět do své původní délky, když kohoutek uzavřete a proud vody přestane proudit. 
 • Magická flexi zahradní smršťovací hadice je extrémně lehká a jako moderní zahradní pomůcka tak při zalévání zahrady, trávníku nebo jiných prací, při kterých potřebujete produ vody, naprosto odstraní tahání těžkých a objemných klasických plastových hadic. Rovněž při vypouštění magické flexi zahradní smršťovací hadice není zapotřebí vynakládat těžkou ruční práci, magická flexi zahradní smršťovací hadice se dá použít nejen pro běžné zalévání zahrady, skleníků, ale též k umívání vašeho plechového miláčka nebo domu. 

 

UPOZORNĚNÍ!!! 

 • Před započetí práce s magickou flexi zahradní smršťovací hadicí, si nezapoměňte pečlivě prostudovat všechny níže uvedené informace, neboť jejich znalost může předejít možným nehodám či dokonce zraněním. 
 • Magickou flexi zahradní smršťovací hadici smí používat a pracovat s ní pouze osoby starší 18 let.
 • Manipulace a práce s magickou flexi zahradní smršťovací hadicí se osobám mladší 18 let zakazuje.

 

Návod k použití podle § 2161 občanského zákoníku: 

 

 • Před zahájením zalévání s pomocí magické flexi zahradní smršťovací hadicí překontrolujte, zda jsou na obou koncích hadice rychlospojky co nejvíce dotaženy, předejdete tím možnému poškození hadice. 
 • Před prvním naplněním magické flexi zahradní smršťovací hadice vodou se vyplatí hadici lehce roztáhnout, popřípadě rozmotat tak, aby se tlak na vnější látkové krytí hadice rovnoměrně uvolnil po celé její délce. 
 • Po této přípravě můžete magickou flexi zahradní smršťovací hadici nasadit na vodovodní kohout máte-li na něm rychlospojku se šroubením, pokud tak není je potřeba na hadici nasadit šroubení a na vodovodní kohout hadici přišroubovat. 
 • Na druhý konec magické flexi zahradní smršťovací zadice nasaďte zavlažovací pistoli, která je součástí dodávky. Pokud není zavlažovací pistole součástí dodávky, je možné ji na našem eshopu dokoupit samostatně - zde. 
 • Nestiskávejte ventil zavlažovací pistole, je nezbytné, aby zůstal v poloze vypnuto. 
 • Otočte vodovodním kohoutem a vpusťte do magické flexi zahradní smršťovací hadice vodu. 
 • Postupným naplňováním hadice se navyšujte tlak vody a magická flexi zahradní smršťovací hadice začne zvětšovat svou délku až takřka na trojnásobek původní délky. 
 • Celková doba naplnění hadice zabere pouze několik vteřin a proto se doporučuje mí magickou flexi zahradní smršťovací hadici stále pod kontrolou.
 • Pokud přestanete pohybu hadice věnovat pozornost, může příliš dlouhé naplňování způsobit v hadici přetlak a s největší pravděpodobností dojde k vystřelení zalvažovací pistole, tzn, že hadice se sama od zavlažovací pistole oddělí a dojde k jejímu nekotrolovatelnému smrštění, které může poblíž stojícím osobám způsobit zranění.  
 • Teprve až je magická flexi zahradní smršťovací hadice naplněna vodou, můžete stisknout ventil zavlažovací pistole do polohy zapnuto a začít zalévat svou zahradu.  
 • Nakonec zalévání je třeba jako první krok uzavřít vodovodní kohout. 
 • Přidržte ventil zavlažovací pistole v poloze zapnuto. 
 • Zbylá voda z magické flexi zahradní smršťovací hadice sama vyteče a hadice se automaticky pod vaší kontrolou smrští do své původní délky. 

 

Důležité upozornění: Magická flexi zahradní smršťovací hadice je především určena pro každodenní zalévání vaší zahrady či trávníku. 

 

 • nikdy nepoužívejte ke stříkání horkou vodu 
 • nikdy nenechávejte otevřený vodovodní kohout a magickou flexi zahradní smršťovací hadici pod tlakem nepracujete-li s ní. Díky nekontrolovanému naplnění dojde k přetlakování hadice a následnému vystřelení zavlažovací pistole 
 • je třeba mít na paměti, že zejména v létě, pokud již nestříkáte, je potřeba vypustit veškerou zbývající vodu a hadici uložit do stínu. Doporučujeme uskladnit dlouhodobě magickou flexi zahradní smršťovací hadici na místě chráněném před sluncem 
 • v době zimního odpočinku vaší zahrady chraňte magickou flexi zahradní smršťovací hadici tím, že ji budete mít uskladněnu v místnosti, kde neklasá teplota pod bod mrazu. 

 

 • Ujistěte se, že jste před zazimováním z magické flexi zahradní smršťovací hadice vypustili veškerou zbylou vodu. 
 • Pečlivou předzimní přípravou předejdete poškození hadice mrazem 
 • Doporučujeme manipulaci s magickou flexi zahradní smršťovací hadicí jen osobám starších 18 let 
 • Za případné škody způsobené nesprávným používáním magické flexi zahradní smršťovací hadice nenese prodejce zodpovědnost. 

 

POZOR!!! 

Magická flexi zahradní smršťovací hadice je zahradní nářadí, které není určeno k použití v domácnosti. 

Proto je třeba si uvědomit, že ji nelze používat k čerpání pitné vody a je striktně zakázáno z hadice vodu pít. 

 

Dále je třeba mít na paměti, že magická flexi zahradní smršťovací hadice, díky svému předurčení neodvratně musí přijít do styku: 

 

 • s plísněmi a bakteriemi 
 • trávníkem a zahradními chemikáliemi 
 • zvířecími výkaly 
 • hmyzem 
 • znečištěnou stojatou vodou 
 • a ostatními škodlivinami 
 • a není v žádném případě určena pro kontakt s potravinami. 

 

Nutné předpoklady pro kvalitní údržbu zahradní hadice:

 

 • Nepoužíváte-li magickou flexi zahradní smršťovací hadici delší dobu, hadici vysušte tím, že ji zbavíte zbytků vody, zvenčí očištěte a uložte na předem vybrané suché místo.
 • Snažte se nevystavovat magickou flexi zahradní smršťovací hadici mrazu, chemickým výparům  a neuskladňujte ji na místa, kde by mohlo dojít k jejímu poškození.
 • Za nesprávnou údržbu nese plnou zodpovědnost kupující a nelze tedy přistoupit na jakýkoliv požadavek náhrady v případě poškození hadice vlivem nakládání, které bylo v rozporu jak s návodem, tak návodem k údržbě. 

 

Upozorňujeme, že magická flexi zahradní smršťovací hadice není hračka. 

 • Proto je nutno dbát během jejího automatického prodlužování nebo smršťování na bezpečnost přítomných dětí, popřípadě osob s omezenými fyzickými resp. mentálními schopnostmi a také domácích zvířat. Nedodržením těchto zásad  vystavujete sebe i jmenované nebezpečí úrazu. 

 

Upozorňujeme, že magická smršťovací hadice musí být prodlužována pouze tlakem vody, nikdy ji nenatahujte ručně. 

 

 • Pokud je natažena bez vody pouze fyzickou silou a natažení je uvolněno, může dojít k nenadálému smrštění hadice na původní délku a může tak způsobit poškození majetku, nebo zranění osob či 
 • domácích zvířat. 
 • Hadice se roztáhne v závislosti na tlaku vody (+/-25%)
 • Pokud se ve vašem zdroji vody nižší tlak, je nutné počítat s délkou natažení magické flexi zahradní smršťovací hadice na nižší hranici.
 • Pokud tedy kupujete hadici je nutné s tímto počítat
 • Pozor !!!  Pokud tedy budete uplatňovat reklamaci na délku hadice v rozporu s těmito údaji, reklamace bude zamítnuta. 
 • Reklamace nemůže být uznána zejména v těchto případech :
 • Pokud bude hadice přetlakována nebo zničena neodbornou manipulací.  
 • Dbejte na to, aby flexi hadice nebyla používána pro tlak vody vyšší než max. tlak vody 2,5 Bar, pokud použijete tlak vody vyšší a hadici následně poškodíte, bude reklamace zamítnuta.
 • Pokud flexi hadici svou neodbornou manipulací prorazíte, např. ostrým předmětem, kamenem nebo trny a budete ji reklamovat, nebude taková reklamace uznána.

 

Jakákoliv manipulace nebo práce v rozporu s tímto návodem se zakazuje a reklamace nebude uznána.

 

Tabulka délek zahradních flexi hadic:

 

 • Roztažení délky hadice je v závislosti na tlaku vody v rozmezí plus/mínus 25%
 • Pokud tedy máte nižší tlak vody je nutné počítat s délkou natažení hadice na nižší hranici.
 • 25ft (stop) … cca 5.5m-7,5m v roztažené délce … cca 2,8m smrštěná délka … 0,66lb = 0,3 kg
 • 50ft (stop) … cca 12.5-15m v roztažené délce … cca 5m smrštěná délka … 1,19lb = 0,54 kg
 • 75ft (stop) … cca 17-22m v roztažené délce … cca 7,5m smrštěná délka … 1,79lb = 0,81 kg
 • 100ft (stop) … cca 24-30m roztažená délka … cca 10m smrštěná délka …1,92lb = 0,87 kg

 

Ustanovení používání zahradní hadice na tlak vody 2 bar

 

 • Ze zákona – vyhláška 428 z 11/2001 prováděcí zákon 274/2001 Sb se udává :
 • Maximální přetlak v nejnižším místě nesmí být 6 bar ( 0,6 Mpa) . 
 • Proto si před napojením hadice zregulujte tlak vody na 2,5 bar aby nedošlo k poškození hadice.
 • Pokud hadici napojíte na tlak vyšší než jsou 2,5 bar riskujete poškození hadice a rozsah veškeré zodpovědnosti za škody je pouze na Vás zákazníkovi/uživateli.

 

Návod na zahradní smršťovací hadice platný od 1.3 2015

 

Hadice flexi od 200 kč

 

Jak postupovat při nákupu zahradní hadice flexi

Hadice flexi návod

Co je hadice flexi