Informace pro vrácení zboží

Obchodní podmínky » Informace pro vrácení zboží

Vítejte na stránce která Vás informuje o Vašich zákonných právech.

 

Na této stránce naleznete :

 • Formulář pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů

 

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů-když zboží nechci.

 

Upozornění pro majitele stránek, eshopů a jiných médií či provozovatelů jakýchkoliv stránek, tiskovin atd. 

 • Kopírování textu s celého webu bez našeho souhlasu je trestné a proti tomuto jednání bude právně postupováno jako nekalosoutěžního jednání dle § 44 obchodního zákoníku.Stránky jsou proti kopírování monitorovány.

 

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

 

Kupující má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

Zboží si může kupující vyzkoušet a vrátit ho takto : 

viz zákon § 1829 odst. 1

 • Nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. 
 • Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude prodávající mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. 
 • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu pokud je zboží poškozeno.
 • Je možné také vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. 
 • Tyto náklady Vám zašleme emailem částku – budete informováni.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 •  
 • Zboží proto vracejte čisté, kompletní a nepoškozené včetně příslušenství aby Vám mohla být vrácena částka za Vaše zboží.
 •  
 • Zboží nám v žádném případě nezasílejte na dobírku - dobírky nepřebíráme na uvedené adrese ani ze zákona nejsme povinni přebírat dobírky.
 •  
 • Upozornění pro zákazníky v Praze - zboží nám nezasílejte budete kontaktováni naším pracovníkem a náš pracovník vám osobně vrátí peníze a celou záležitost s Vámi vyřeší.
 •  
 • Peníze Vám budou vráceny výhradně na Váš účet dle Zákona č. 563/1991 Sb.o účetnictví, 
 • Složenkou na poštu nebo jiný způsob vracení peněz nelze po nás vyžadovat.
 • Veškeré instrukce najdete ve formuláři, který Vám zašleme emailem..

 

Naše povinnost poučení spotřebitele dle zákona § 1829

Poučení Citace dle zákona § 1837

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Pokud nakoupím zboží na firmu pro svou podnikatelskou činnost :

Ze zákona právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na firmy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

 

Veškerá další ustanovení se řídí našimi obchodními podmínkami zde 

 

 • Pokud máte jakékoliv dotazy k vysvětlení nového zákona § 1829 kontaktujte nás naše právní oddělení je Vám k dispozici.
 • Máte právo ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele žádat o veškeré zákonné informace.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 • Vyplňte tento formulář a pošlete jej přiložen v balíčku k nám v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.
 • Okopírujte tento list, ten vyplníte a zašlete spolu s balíčkem zboží k nám.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

 

Datum objednání zboží:

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

 

Adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů: 

 

Číslo prodejního dokladu : 

 

Číslo objednávky : 

 

Cena která má být vrácena : (*) bezhotovostním převodem na bankovní účet 

číslo:................................................ /………………………………

 

Upozornění peníze vracíme pouze na účet- Ne poštovní složenkou.

 

Datum ……………………………………………

 

Podpis zákazníka…………………………………

Dále Vás při vrácení zboží žádáme o vrácení danového dokladu, abychom mohli provést storno dle Zákon č. 235/2004 Sb o účetnictví.

Doklad přiložte do balíčku který nám budete zasílat.

Balíček zasílejte pouze doporučenou poštou nikoliv obyčejnou poštou kde Vám pošta nevystaví doklad o odeslání s č.balíčku.

 

Adresa pro zaslání zboží k nám.

Shopping net Praha s.r.o

Strojírenská 47

Praha 5, 15521

☎ 731442403 nebo 774312227